PolskiEnglish

Trung tâm Thương mại ASG luôn tạo iều kiện thuận lợi nhằm hỗ trợ cho các hoạt ộng kinh doanh và ầu tư của các công ty Việt Nam và Ba Lan. Tại TTTM ASG c trưng bày và giới thiệu các sản phẩm xuất khẩu của Bộ Thương mại Việt Nam. Tại ây doanh nghiệp các nước sẽ ược cung cấp ầy ủ những thông tin kinh tế và các mẫu hàng xuất khẩu của Việt Nam. ây cũng chính là cơ hội thuận lợi ể các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu của mình trên khắp thị trường Châu Âu.

 


Nhiều hoạt ộng như: hội thảo kinh tế, các buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp, triển lãm hàng xuất khẩu ... ược tổ chức tại TTTM ASG.
Danh sách những ối tác chính của Công ty ASG-PL: