PolskiEnglish

chọn trang: 1 2 3 4 5

09-06-2015

ẠI DIỆN THÀNH PHỐ EMMEN THM VÀ LÀM VIỆC VỚI TTTM ASG – BA LAN

Xem chi tiết

08-06-2015

ại diện VIETINBANK tại Chu u, ng Nguyễn ức Thành tới thm và làm việc tại Ba Lan

Xem chi tiết

02-04-2015

Lễ Phục Sinh 2015

Xem chi tiết

12-08-2014

Lễ ức Trinh Nữ Maria

Xem chi tiết

13-05-2014

Quyên gp tiền tại TTTM ASG

Xem chi tiết

30-04-2014

Ngày lễ lao ộng 2014

Xem chi tiết

18-04-2014

Lễ Phục Sinh 2014

Xem chi tiết

13-06-2013

Giải Vô ịch thế giới á bng dành cho trẻ em mồ côi tại Ba Lan

Xem chi tiết

08-06-2013

Lễ ặt á xây dựng Chùa Nhân Hòa tại Cộng Hòa Ba Lan

Xem chi tiết

15-05-2013

oàn giáo sư Thanh Ha

Xem chi tiết

chọn trang: 1 2 3 4 5