PolskiEnglish

Với Ban quản lý điều hành năng động, giàu kinh nghiệm, cùng với đội ngũ nhân viên có trình độ và trách nhiệm cao, Quý khách sẽ được phục vụ tận tình khi đến với Trung tâm Thương mại ASG.

 

Giám đốc Thương Mại Công ty ASG-PL
Cử nhân Nguyễn Văn Thắng, email: thang@asg-pl.com

 

Giám đốc Hành chính – Kỹ thuật Công ty ASG-PL
Cử nhân Piotr Kwiatkowski, e-mail: piotr@asg-pl.com

 

Trợ lý Giám đốc
Lư Anh Toàn, e-mail: lyanhtoan@asg-pl.com

 

Chuyên Viên Quản Lư Nhân Sự và Hành Chính
Cử nhân Nguyễn Phương Hoa, e-mail: hoa@asg-pl.com

 

Chuyên viên về Tài chính Kế toán
Renata Skiba, e-mail: renata@asg-pl.com

 

Trợ lý việc Hành chính
Cử nhân Lidia Krzeminska, e-mail: lidia@asg-pl.com

 

Thư ký, Magdalena Niedolistek e-mail: magda@asg-pl.com