15-05-2013

W dniu 15 maja 2013 r. przyjechała z wizytą delegacja z miasta Thanh Hoa na czele z Dyrektorem Wyższej Szkoły Hong Duc w ramach wzajemnej współpracy. Dyrekcja Centrum Handlowego ASG-PL omówiła warunki i zasady funkcjonowania w dziedzinie biznesowej jak również w dziedzinie kultury i edukacji. Obie strony wymieniły się poglądami dotyczącymi wymiany studentów miasta Thanh Hoa i Polską. 

 

Zobacz pozostałe wiadomości